Foreningens dannelse

Fra idé til virkelighed

Mogens Green, der  har kørt som Marshal gennem flere år og deltaget i mere end tredive cykelløb pr. år, havde gennem længere tid ønsket sig mange ting anderledes i den organisation han kørte for.

Ultimo juni 2017 tog Mogens Green kontakt til Bent Sachmann og Brian Ajspur for at lufte sine ideer, og tog dermed initiativ til dannelse af en alternativ forening til support af cykelløb med motorcykler.

Initiativtagerne tog kontakt til Mark Kristensen, Henrik Wybrandt, Niels-Peter Lorentzen og Bjarne Bach - intiativgruppen var hermed vokset til syv medlemmer.

Fælles for alle i initiativgruppen er at de brænder for cykelsporten, klubfællesskab, klub-ånd, det gode kammeratskab og så naturligvis det at køre på MC, samt at de i fællesskab besidder de kvalifikationer, der skal til for at danne en forening.

Initiativgruppens første møde blev afholdt hos Bent Sachmann i Langeskov, hvor rammerne for hvordan foreningen skulle drives blev lagt, herunder afregning og uddannelse af Marshals.

Vi gav hinanden håndslag på, at dette skulle være foreningen hvor man talte pænt til - og om -hinanden.

De praktiske opgaver blev fordelt, og der var mange opgaver der skulle løses i rekordfart, idet vi allerede på dette tidspunkt havde fornemmelsen af, at der ville være stor efterspørgsel efter vore ydelser, også i opstartfasen.

Alle i initiativgruppen påtog sig praktiske opgaver, og efter få dage var vi på plads med køreveste, logo, visitkort, bookingsystem, økonomistyresystem, oplæg til vedtægter, registrering af foreningen hos DIF og DCU. Herudover blev der markedsført massivt for at tiltrække flere Marshals. Sportsforeninger blev kontaktet for at få arrangementer at deltage i - alt dette skete inden den stiftende generalforsamling, der fandt sted lørdag, den 26. august 2017 hos Mogens Green i Fåborg.

Stiftende Generalforsamling august 2017