Kategori III Marshal

Kategori III MC-Marshals

Samme uddannelse som Kategori II MC-Marshal – plus nedenstående kursus:

 

Uddannelsen til Race Marshal

Kurset indeholder

  • 16 lovpligtige lektioner, fordelt over 2 dage. Kurset afvikles Lørdag-søndag.

 

Hvilken opgave har RaceMarshals

  • Højne sikkerheden ved f.eks. Cykelløb og motionsløb og andre sportslige og offentlige arrangementer.
  • Foretage trafikregulering ved større idræts- og offentlige arrangementer.
  • Medvirke til en sikker afvikling af trafikken.
  • Vejledning og hjælp til trafikanter.
  • Være repræsentant for Idræt og foreningslivet samt politiet.
  • Støtte politiets motorcykler med deres opgave ved arrangementet.


MC-Marshals råder over Kategori III Race Marshals